Përshkrimi:
Albania Travel & Voyage shpall vakant pozicionin Operatore Turizmi.
Ne menyre qe te vazhdojme te rritemi me te njejtin ritem qe kemi aktualisht, ne kemi nevoje te kemi ne ekipin tone te punes profesioniste te talentuar dhe te motivuar.
Provo te jesh pjese e ekipit tone!

Kriteret e kanditatit/es


Detyrat e kanditatit/es
• Mbajtja e cilesise dhe standarteve profesionale ne nivel shume te larte
• Permbushja e detyrave te dhena ne kohe dhe saktesi
• Manaxhimi i disa puneve ne te njejten kohe sipas prioritetit perkates
• Te punuarit ne menyre individuale dhe ne grup
• Integriteti dhe qendrueshmeria ne pune.
• Të krijoje, të reklamojë, të shesë paketa turistike/ bileta udhëtimi, sipas kërkesave të klientëve.

Ju lutem nese jeni te interesuar dhe i permbushni kriteret e mesiperme dergoni CV tuaja ne adresen info@albaniatravelvoyage.com
CV do te trajtohen ne konfidencialitet te plote dhe vetem personat e perzgjedhur do te ftohen per interviste.
Emal-et te cilat nuk kane kodin etik te prezantimit, panvaresisht se kanditati/ia permbush kriteret nuk do te perzgjidhet per interviste!